iPad mini ติดอันดับ Gadget ที่พังง่ายสุด !

Tagged: , , , , , , ,

 iPad mini ติดอันดับ Gadget ที่พังง่ายสุด !

เป็นที่สังเกตุว่า ในโลกแห่งการแข่งขัน ของสินค้าอุปกรณ์ทันสมัยในยุคปัจจุบันมักจะออกมาในรูปแบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆและอุปกรณ์เหล่านั้น อาจเป็นเรื่องที่ต้องย้อนคิดว่าในประเด็นของเรื่องความทนทานแข็งแรงนั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเท่าทันด้วยหรือไม่

iPad mini-2 iPad mini-3
และเมื่อไม่นานมานี้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่  ในยุโรปที่มีชื่อว่าSquareTrade ได้ส่งผลของการศึกษาทางสถิติ เกี่ยวกับ อุปกรณ์Gadget ที่พังง่ายที่สุดในรอบปี โดยการทดสอบจะใช้อุปกรณ์ประเภท แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน มาศึกษาเป็นหลัก

ซึ่งผลจากการทดสอบ ทางSquareTrade  ได้สรุปว่า อุปกรณ์ที่พังง่ายที่สุดเป็นอันดับ1ก็คือ iPad mini โดยได้รับการทดสอบ จากการโยนลงมาจากที่สูง พร้อมกับการนำอุปกรณ์ไปจุ่มลงในน้ำ ซึ่งอุปกรณ์ iPad mini นี้ได้รับคะแนนการพังง่าย ที่ 7.5 คะแนน

iPad mini

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รุ่นอื่นๆอีกตั้งแต่ อันดับ2-5ดังนี้
อันดับ2  Samsung Galaxy S4 7 คะแนน
อันดับ3  iPad Air 6.5 คะแนน
อันดับ4 Samsung Galaxy S3 6.5 คะแนน
อันดับ5  iPhone 5C 6 คะแนน
จากการสำรวจแล้ว ล้วนเป็นอุปกรณ์จากบริษัทชั้นนำด้าน สมาร์ทโฟน และ  แท็บเล็ต ในอันดับต้นๆ
แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากก็เสี่ยงต่อการพังง่ายเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นผลการทดสอบที่ต้องใช้วิจารณญาณ ในการเชื่อ  เพราะแท้ที่จริงแล้วในโลกของการแข่งขันก็
ประกอบไปด้วยการให้ร้ายทำลายกันอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).

*

code